Foreningens instruktører

Foto: Jane Svejdal

Lejre Havkajak har en stribe dygtige instruktører, som alle er uddannet efter DGI's retningslinjer:

DGI Klubinstruktør er:

Peter Honoré

Bruce Kiely
Trine Sonne
Lone Askirk
Lea Kalkhe Hansen
Lisbeth Bredahl Madsen

DGI Havkajakinstruktør I er:
Mads Lund
Per Romerdahl
Per Marker Mortensen
Susanne K. Jensen
Niels Jørgen Askirk

DGI Havkajakinstruktør II er:
Jesper Dahl

DGI Havkajakvejleder er:
Bjørn Thomsen

DGI Kanoinstruktør/Kanosamrådet/ACA er:
Jesper Dahl
Bjørn Thomsen
 
Kanoinstruktør 3 & Kanovejleder - KU / DKF Instruktør 3 - IPP4 er:
Bjørn Thomsen 
 
Kano og SUP hund er:
Kelsey
 
ACA Havkajakinstruktør II er:
Bjørn Thomsen
 
SUP Instruktører er:
Jesper Dahl
Lea Kalkhe Hansen
Bjørn Thomsen